Waldorfski dječji vrtić Neven privatni je vrtić, koji se nalazi u naselju Mala Rakovica u Samoboru. Vrtić je u obiteljskoj kući, u prizemlju. Iza kuće nalazi se prekrasan vrt s puno drveća i zelenila, a tu je smještena i dječja vrtna oprema za igru, koja se uklapa u prirodni okoliš. Dio vrta je ograđen za uzgoj povrća, kako bi djeca mogla vidjeti kako što raste.

Pedagogija u vrtiću je waldorfska čiji je utemeljitelj dr.Rudolf Steiner.

U vrtiću se radi s jednom mješovitom odgojnom grupom djece starosti od 2 do 7 godina života.

Upis djeteta u vrtić

Vrtić upisuje djecu prema Pravilniku za upise, za djecu od 2 godine starosti.

Postupak upisa:

 1. Roditelj izražava želju za upis djeteta tako što dođe u vrtić na dogovoreni informativni sastanak, gdje u razgovoru s voditeljicom vrtića dobiva informacije o pedagogiji i načinu rada vrtića.
 2. Potom, ako su se obje strane usuglasile, roditelj ispunjava dokumente za upis djeteta u vrtić.
 3. Svako prijavljeno dijete upisuje se na listu čekanja.
 4. Grupa se popunjava s liste čekanja ili javnog natječaja, ako za to ima potrebe.
 5. Odgajateljsko vijeće sastaje se i razmatra molbe za upis.
 6. Ravnatelj saziva roditeljski sastanak za one roditelje za koje se odlučilo Odgajateljsko vijeće.

Upisi su u pravilu kroz cijelu pedagošku godinu, ako za to ima potrebe, a s roditeljima se dogovara adaptacija djece, dovođenjem djece na kraće igre u vrtu.

Ukoliko je dijete primljeno u vrtić, roditelj dobije Ugovor, Pravilnik o kućnom redu i uplatnicu za upisninu. Roditelji uplaćenom upisninom i potpisom Ugovora potvrđuju da su upoznati s radom vrtića te da su suglasni s pedagogijom i načinom rada, a svojim potpisom preuzimaju navedene obveze navedene u Ugovoru i Pravilniku Kućnog reda vrtića.

Roditelji pri upisu prilažu zdravstvenu potvrdu od dječjeg liječnika o djetetovom zdravstvenom stanju, kojom se potvrđuje da dijete može u kolektiv. Roditelji vrtiću predaju i Uvjerenje o prebivalištu djeteta. Prva tri mjeseca računaju se kao pokusni rok. U tom razdoblju roditelji ili vrtić mogu dijete ispisati. Vrtić može ispisati dijete, ako se ono u vrtiću ne osjeća dobro.

Ispis djeteta iz vrtića

Ispis djeteta iz vrtića roditelj može realizirati zadnjim danom u mjesecu, ukoliko je to najavio najmanje šesdeset (60) dana ranije. Ispis djeteta obavlja se pismenim putem sa zadnjim danom u mjesecu. Za trajanje ispisnog roka (60 dana) roditelji su dužni podmiriti troškove vrtiću, bez obzira na (ne)dolaske djeteta u vrtić (uzima se u obzir uplaćena upisnina kao 1 mjesečna uplata). Poželjno je da roditelj navede razlog ispisa.

Vrtić ispisuje dijete u slijedećim slučajevima:

 • ukoliko roditelj ne ispunjava redovito svoje financijske obaveze prema vrtiću
 • ukoliko postoji velika oprečnost u odgoju u vrtiću i kod kuće koja se odražava u djetetovom ponašanju
 • ukoliko se roditelji izrazito protive pedagoškim načelima i njihovoj primjeni u vrtiću, osobito glede vremena dolaska i odlaska djeteta,
 • ukoliko roditelji prešute važne podatke o djetetovom fizičkom i duševnom zdravlju,
 • ukoliko dijete prestane dolaziti u vrtić, a roditelji u razdoblju od dvadeset (20) dana ne obavijeste vrtić o uzroku djetetovog nedolaska.

Financiranje vrtića i plaćanje troškova od strane roditelja Vrtić se financira iz dva izvora:

 • od strane roditelja
 • od Gradskog poglavarstva grada Samobora, grada Svete Nedelje
 • od drugih gradova iz kojih dijete dolazi

Pravila plaćanja vrtića

Redovite mjesečne uplate plaćaju se do 5. dana u nadolazećem mjesecu. Plaća se uplatnicom ili putem trajnog naloga s tekućeg računa. Roditelj plaća mjesečnu uplatu za svaki mjesec u godini, uključujući srpanj i kolovoz. Roditelj plaća 12 mjeseci usluge vrtića. Roditelj mjesečnom uplatom plaća mjesto djeteta u ostvarivanju programa, a ne broj dolazaka ili sati provedenih u vrtiću. Mjesečne uplate mogu se povisiti uslijed rasta troškova života, ali o tome će roditelji biti na vrijeme upoznati. Roditelji pri upisu djeteta plaćaju jednokratnu upisninu. Upisnina vrijedi kao uplata zadnje rate za mjesec kolovoz prije polaska u školu ili kao uplata zadnjeg mjeseca prilikom ispisa djeteta. Roditelj djeteta, koje se ispisuje radi polaska u školu, plaća zadnju uplatu za srpanj tekuće godine jer je uplatu za kolovoz izvršio upisninom, pri upisu djeteta u vrtić.

Boravak djeteta u vrtiću

Redovit dolazak djeteta u vrtić za djecu je od izuzetne važnosti. Cijeli život vrtića temelji se na ritmu i ponavljanju, pa često izbivanje, djetetu uvelike otežava boravak u grupi. Roditelji su dužni vrtić obavijestiti o razlogu djetetove odsutnosti, te ponovno najaviti njegov dolazak. Planiraju li roditelji godišnji odmor tijekom pedagoške godine, poželjno je da se o tome vrtić obavijesti.

Roditelji su dužni poštivati vrijeme određeno za dolazak i odlazak djece jer svako kašnjenje ometa tijek pedagoškog procesa. Dijete koje kasni, teže se uključuje u pedagošku aktivnost koja se odvija u grupi, a istovremeno ju i prekida. O vremenu dolaska i odlaska djece prije početka pedagoške godine odlučuje Odgajateljsko vijeće i o tome obavještava roditelje na prvom roditeljskom sastanku. Dolazak i odlazak djece sastavni su dio dnevnog ritma koji se temelji na potrebama djece.

Boravak djece u ljetnoj grupi

Pedagoška godina traje do 30. lipnja, a nakon toga djeca su u ljetnoj grupi čiji je rad drugačije koncipiran. Djeca su uglavnom u slobodnoj igri ili kratko vođenim aktivnostima u sobi dnevnog boravka ili u vrtu na zraku. Vrtić ima kolektivni godišnji odmor i prestaje s radom 20. srpnja tekuće pedagoške godine. Vrtić počinje s radom prvog radnog dana u rujnu i tada započinje pedagoška godina.

Vrtić poziva dijete na kratko druženje u vrtiću prije početka same pedagoške godine, a o vremenu druženja dijete dobiva Pozivnicu-razglednicu. Na taj se način djeca pripreme na ponovno druženje i svakodnevno dolaženje u vrtić.