Prava djece i roditelja i način njihovog ostvarivanja

Djeca imaju pravo:

 • na poštivanje osobnog dostojanstva kao jedinstvenog bića koje nema potrebu za dokazivanjem putem natjecanja
 • na jednake mogućnosti i optimalan razvoj bez obzira na spol, narodnost, rasno, socijalno i kulturno porijeklo, vjeroispovijest ili bilo koji drugi položaj djeteta ili njegovih roditelja
 • na sigurnu i zdravu okolinu koja će ih razumjeti
 • na stručni rad i odnos koji će poštivati njihov razvoj u određenom vremenskom razdoblju, a isto tako i značenje i potrebe svakog djeteta sa stanovišta waldorfske pedagogije
 • na igru, jer je za njih igra isto što i za školsko dijete učenje, a za odraslu osobu rad
 • na neposredno doživljavanje okoline umjesto apstraktnih objašnjenja
 • na doživljavanje istinskih ljudskih kvaliteta koje mu svojim uzorom prenose odrasli

Roditelji imaju pravo na:

 • poštivanje njihove uloge glavnih nositelja odgovornosti za dijete, za djetetov odgoj i razvoj
 • slobodno odlučivanje o upisa djeteta u vrtić čime ostvaruju svoje pravo odabira odgojnog pristupa
 • obavijesti o programu i radu vrtića, te na aktivno sudjelovanje u predviđenim aktivnostima
 • obavijesti o djetetovom razvoju i o tome kako se ono osjeća u grupi
 • stručnu pomoć pri odgoju djeteta
 • poštivanje osobitosti svake obitelji

Roditelji imaju sljedeće obveze:

 • upoznati se sa životom u vrtiću i organizacijom rada
 • suradnju s odgajateljima u korist djeteta, a ona podrazumijeva točan dolazak i odlazak, javljanje razloga nedolaska djeteta u vrtić, pružanje obavijesti o važnim promjenama u životu djeteta, odnosno obitelji
 • redovito ispunjavanje financijskih obveza prema vrtiću
 • poštivanje stručnih odluka odgajatelja i Pravilnika o Kućnom redu vrtića

Suradnja roditelja i odgajateljica u waldorfskoj pedagogiji je od izuzetne važnosti. Usklađenost odgojnih utjecaja kod kuće i u vrtiću djetetu daje osjećaj sigurnosti. Međusobna suradnja omogućuje roditeljima i odgajateljicama bolje razumijevanje djetetovih potreba. Stoga se od roditelja očekuje redovito uključivanje u organizirane vrtićke aktivnosti.

Vrtić organizira sljedeće oblike suradnje:

 • upoznavanje roditelja s osnovama waldorfske pedagogije i organizacijom rada vrtića; roditelji u tu svrhu pri prvom susretu s odgajateljicama dobiju propagandni materijal i dodatne informacije
 • prijemni razgovor na kojem su oba roditelja prisutna s djetetom; pri tome se uspostavi prvi osobni kontakt, a odgajatelji dobiju važne podatke i dojmove o djetetu
 • roditeljski sastanci na kojima se razgovara o pedagoškim i drugim pitanjima
 • radionice za izrađivanje igračaka i drugih predmeta
 • individualni razgovori o djetetu, koji se organiziraju na inicijativu odgajatelja ili roditelja
 • kućne posjete djetetu; na poziv roditelja odgajatelji posjećuju dijete – ove posjete još više učvršćuju vezu između djeteta, odgajatelja i roditelja
 • posjete roditelja vrtiću (hospitacije) u dogovoru s voditeljicom grupe
 • svetkovine, od kojih se većina organizira u poslijepodnevnim satima uz prisutnost roditelja
 • proslave rođendana djeteta
 • izleti na inicijativu vrtića ili roditelja
 • radne akcije za temeljitije čišćenje, uređivanje, manje popravke itd.
 • pomoć pri traženju dodatnih financijskih ili materijalnih sredstava za vrtić (donacije, sponzorstva, nabava materijala po povoljnim uvjetima itd.)
 • vrtić bira predstavnika roditelja u Upravno vijeće. Zadaća predstavnika je povezivanje vrtića i roditelja. Predstavnik roditelja skuplja i prosljeđuje prijedloge roditelja vrtiću i obratno, brine o očuvanju dobrih odnosa između roditelja i odgajatelja, pomaže pri organizaciji radnih akcija, izleta, te pri rješavanju problema, a u dogovoru s vrtićem predstavlja ga u javnosti.